HOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรก
Google


   

  ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM)

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำศรีสะเกษ  เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งแรกในอีสานใต้  ตั้งอยู่ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หรือที่เรียกกันว่า เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ   ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 100 ล้านบาทเศษ ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 1 ปี  เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ   จัดแสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม

 

 
 

 
 


 
 

 
 

 
ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจะมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหาชมได้ยากกว่า 101 ชนิด ปลาน้ำจืด 79 ชนิด ปลาน้ำเค็ม 22 ชนิด ซึ่งผู้เข้าชมสามารถชมสัตว์น้ำผ่านอุโมงค์แก้วใต้น้ำยาว 24 เมตร ใต้บ่อปลาขนาดใหญ่    สำหรับค่าเข้าชมนั้นจัดเก็บอยู่ที่  เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท

สำหรับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำในเขตภาคอีสานนั้นขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่

1)ศูนย์แสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

2)ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนสุนทรเทพ(หน้าวัดบึงพลาญชัย) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

3)ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ปลาน้ำจืดจังหวัดสกลนคร สถานีประมงน้ำจืด ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

4)พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ

5)ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพประกอบ : สุวิวัฒน์  หงษ์สมบัติ
 Google