HOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรก
Google  พระธาตุเรืองรอง  

   

 
พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านสร้างเรือง  ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ประมาณ  7.5 กิโลเมตร   

พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นโดยการผสมผสานศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าไทย อันได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ  มีความสวยงาม  และ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวพระธาตุนั้นมีความสูง 49 เมตร   แบ่งออก เป็น 6 ชั้น ดังนี้  

ชั้นที่ 1    ใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา  
ชั้นที่ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย 
ชั้นที่ 4    เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญ 
ชั้นที่ 5    ใช้สำหรับการทำสมาธิ     
ชั้นที่ 6    เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต  และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ


ภาพถ่ายประกอบโดย : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ
CLIP VDO : Guide Map of Sisaket
 

     

     

     

     

     


Google