HOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรก
  19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน  
 
พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณทางเข้าสวนสมเด็จฯ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 1

ที่ตั้ง: อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ติดบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

วันเปิด: 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน

 

Google

 


เนื้อที่:
237 ไร่

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา:
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ต้นไม้ประจำสวน: ลำดวน (Melodorum fruticosum Lour.)


ป้าย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
 

ดงต้น ลำดวน ต้นไม้ประจำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

ลักษณะของสวน


พื้นที่สวนเป็นที่ราบมีความสูงต่ำตามลักษณะเดิมของบริเวณ ภายในสวนมีลำห้วยธรรมชาติ 2 สาย คือ ห้วยปูนใหญ่ และ ห้วยปูนน้อย ไหลมาบรรจบกันที่ด้านเหนือของสวน ซึ่งมีฝายกั้นเป็นที่เก็บกักน้ำ เพื่อความสวยงามเป็นสวนน้ำเพื่อการพักผ่อนอย่างสงบโดยรอบและใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับระบบชลประทาน

พื้นที่เดิม เป็นป่าละเมาะธรรมชาติที่อุดมด้วยพรรณไม้ที่เป็นไม้มี ถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประดู่ พยุง ตะแบก มังคุดป่า ชะพวงและมะส้าน โดยเฉพาะต้นลำดวนที่มีขึ้นอยู่มากมายในพื้นที่ ประมาณได้มากถึง 40,000 ต้น จากการสร้างสวนนี้เองที่จังหวัดศรีสะเกษได้นำต้นลำดวนมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด 

โดยที่พื้นที่เดิมมีส่วนหนึ่งที่เป็นป่าชัฏธรรมชาติที่มีสัตว์ป่าและนก อยู่อาศัยอยู่เดิมแล้วเป็นจำนวนมาก  และหลากหลายชนิด         เช่น กระรอก กระแต อีเห็นลายจุด  พังพอน  รวมทั้งกระจง  ผู้ออกแบบ วางผัง   จึงกำหนดให้คงไว้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์ป่า    ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้สร้างสวนสัตว์เพิ่มเป็นองค์ประกอบของสวน  โดยนำ สัตว์ป่าของไทยและต่างประเทศ  เช่น เม่น กวาง ไก่ฟ้าหลากหลาย ชนิดรวมทั้งฮิโปโปเตมัส

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ   
เป็นสวนที่มีความ เป็นธรรมชาติมากเนื่องจากเดิมเป็นป่าอยู่แล้ว จึงมีความร่มรื่น และ สวยงามเป็นพิเศษ   เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบผ่อนคลาย  และ แบบกระฉับกระเฉง    ที่สามารถเดิน หรือ วิ่งเหยาะไปตามถนนวง รอบที่กว้างและร่มรื่น  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่ง หนึ่งของจังหวัด

เย็นสบาย กับ สายน้ำ ภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
 
 
พลับพลาที่ประทับ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ


พระราชานุสาวรีย์

ภายในสวนมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอ     เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา         กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์  เสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 มี.ค. พ.ศ. 2543

ข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org
ภาพถ่ายภายในสวน : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ


 
 
สะพานเดินเข้า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
 

Google