HOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรก
 
   แคนา
 
   เสลา
 
   อินทนิลบก
 
   ลำดวน
 
   สนมังกร
 
   ไทรทอง
 
   ชายผ้าสีดา
 
   เฟินข้าหลวงหลังลาย
 
   เฟินนาคราช
 
   เฟินงาม พันธุ์ขนนก
 
   เฟินราชินีเงิน
 
   เดหลี
 
   เฮลิโคเนีย
 
   เศรษฐีเรือนนอก
 
   เล็บครุฑ
 
   ข่อย
 
   อเมซอนใบกลม
 
   ชวนชม
 
   เตย
 
   พลูด่าง
 
   เข็ม
 
   จั๋ง
 
   โมก
 
   แก้ว
 
   ว่านน้ำ
 
   กล้วยพัด


Google


  เฟินข้าหลวงหลังลาย
ชื่อสามัญ : Bird's Nest Fern

ข้าหลวงหลังลาย เป็นเฟินที่พวกเรารู้จักกันดี นิยมปลูกกันแทบทุกบ้าน ได้ชื่อว่า ข้าหลวงหลังลายนั้น มาจากกลุ่มอับสปอร์ที่อยู่ด้านหลังของใบ เป็นเฟินเกาะอาศัยอยู่ตามคาคบไม้ในป่าดงดิบ ป่าที่มีความชื้นสูง หนังสือบางเล่ม เล่าว่า เป็นเฟินที่พระราชาในสมัยโบราณ ทรงโปรดปรานมาก ให้เหล่าบรรดาเสนาข้าหลวงเข้าป่าไปหามาให้ ใครหาไม่ได้มักจะโดนเฆี่ยนหลังลาย

เฟินข้าหลวงหลังลาย
 


 
เฟินข้าหลวง เป็นเฟินเกาะอาศัยอยู่ตามคาคบไม้ในป่าที่มีความชื้นสูง ลักษณะทรงพุ่มเป็น ใบเดี่ยวออกเวียนรอบเหง้า ทำให้เหมือนเป็นตระกร้าสำหรับรองรับเศษใบไม้หรืออินทรีย์วัตถุมาเก็บไว้เพื่อเป็นอาหาร นอกจากนี้ใบแก่ที่อยู่รอบนอก เมื่อเหี่ยวแห้งจะห้อยลงมาปิดระบบราก ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บรักษาความชื้นเอาไว้ในช่วงฤดูแล้ง

เฟินข้าหลวงมีมากมายหลายรูปลักษณะ โดยทั่วไปแล้วแบ่งได้เป็นสองพันธุ์ คือ
- พันธุ์ nidus ใบเรียวแคบคล้ายหอก
- พันธุ์ musifolium ใบกว้าง ปลายใบกลม

นอกจากนี้ยังพบว่า มีเฟินข้าหลวงมีลูกผสมเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดใบรูปร่างแปลกๆ แตกต่างกันออกไป เช่น เฟินข้าหลวงจีบ เฟินข้าหลวงจักรพรรดิ์ เป็นต้น


การปลูกเลี้ยง เฟินข้าหลวงหลังลาย :

เฟินชนิดนี้เป็นเฟินที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เครื่องปลูก ใช้วัสดุโปร่ง เช่น กาบมะพร้าวผสมใบไม้ผุ ชอบสภาพที่เป็นกรดอ่อน สำหรับดินไม่จำเป็นต้องใช้ ปลูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้น แสงแดดรำไร ให้น้ำวันละครั้งในช่วงหน้าแล้ง ส่วนในช่วงหน้าฝน ให้น้ำบ้างเมื่อฝนทิ้งช่วงหลายวัน ควรให้มีช่วงที่เครื่องปลูกแห้งสนิทบ้างสับกับเปียก ใบแก่ด้านล่างที่เหี่ยวลงมาปกคลุมราก หากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตัดออกก็ได้ วิธีปลูก สามารถเลือกปลูกลงกระถางตั้งหรือกระถางแขวนก็ได้ นอกจากนี้ สามารถปลูกติดตอไม้ ติดเสาหรือกำแพง ก็ได้ ปลูกเกาะต้นไม้ใหญ่ก็สวยงาม ให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติได้ดี

หลายคนที่ปลูกเฟินข้าหลวงตาย เท่าที่สรุปสาเเหตุได้ ส่วนมากเกิดจาก เครื่องปลูกแฉะ เช่นใช้ดินมาก ทำให้ระบายน้ำไม่ดี หรือให้น้ำมากเกินไป น้ำขังแฉะที่รากตลอดเวลาเป็นเวลานานหลายวันจนระบบรากเสียหาย หรือใส่ปุ๋ยเคมีแรง หรือการเลี้ยงในที่ร่มจัดนานๆ เช่น ปลูกในอาคารที่มีแสงน้อย เป็นต้น

ข้อมูลจาก : http://www.fernsiam.com

 

Google